header banner
Default

Kurban kredi kartı ile alınır mı? Borç parayla kesilir mi? Kredi kartı ile kesilirse kabul edilir mi?


Table of Contents
  Kredi kartı ile kurban alınır mı? Borç parayla kurban kesilir mi? Kredi ile kurban kesilirse kabul olur mu?

  22.06.2023 17:59Son Güncelleme:

  Kurbanlık arayışları devam ederken vatandaşlar kurban kesme ibadetlerini kredi kartıyla yerine getirip getiremeyeceklerini merak ediyorlar. Peki ama kredi kartıyla kurban kabul olur mu?

  Kredi kartıyla kurban alınır mı?

  Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
  Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

  Birçok kaynakta ''Kurban kesmek için kendinizi zorlamamalısınız.'' ifadesi yer almaktadır.

  Banka kredisiyle kurban kesilir mi? 

  Hürriyet'in haberine göre; 

  Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

  İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

  Sources


  Article information

  Author: Alyssa Myers

  Last Updated: 1700150762

  Views: 884

  Rating: 4.8 / 5 (114 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Alyssa Myers

  Birthday: 1994-03-22

  Address: 5406 Moore Flat Suite 782, Ryanhaven, OH 32360

  Phone: +4507728969314369

  Job: Project Manager

  Hobby: Hiking, Skateboarding, Cross-Stitching, Camping, Bowling, Snowboarding, Badminton

  Introduction: My name is Alyssa Myers, I am a Adventurous, unwavering, unyielding, daring, welcoming, multicolored, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.