header banner
Default

Het comeback van Airbnb: het verdubbelt het aantal slaapplaatsen


Economie4 okt '23 21:46Aangepast op 5 okt '23 13:42

Airbnb maakt een comeback. Het aantal slaapplaatsen in Amsterdam dat via het verhuurplatform wordt aangeboden is sinds het dieptepunt in coronatijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam.

Ondanks het groeiende aanbod zijn gemiddelde prijzen het laatste jaar ook opgeveerd.

VIDEO: Belangrijke opmerking over Airbnb-slaaparrangementen Instelling + aantal bedden
Optimize My Airbnb: I Help Airbnb Hosts Make Money

In de hoofdstad werden eind september 7.831 slaapplaatsen geadverteerd op Airbnb. In driekwart van de gevallen gaat het om volledige woningen. Dat is een grote stijging ten opzichte van het dieptepunt dat in 2021 werd bereikt toen er minder dan 3.000 slaapplaatsen te huur stonden. Wel ligt dit aantal nog steeds ver onder de cijfers die voor de corona-epidemie gebruikelijk waren. Data-analist AirDNA schat dat het aantal actief verhuurde woningen in Amsterdam piekte rond de 14.000.

Toeriste kijkt over het IJ naar Amsterdam Noord.
Toeriste kijkt over het IJ naar Amsterdam Noord. (ANP / Berlinda van Dam)

Ondanks het groeiende aanbod zijn gemiddelde prijzen het laatste jaar ook opgeveerd. Volgens AirDNA kostte een overnachting in de hoofdstad het afgelopen jaar gemiddeld 241 euro. Prijzen lagen daarmee 22 procent hoger dan in 2022.

Aanbod neemt in Randstad weer toe

VIDEO: Airbnb verdubbelt deze rare functie
Sean Rakidzich

De hoofdstad vormt binnen Nederland verreweg de grootste markt voor vakantieverhuur, maar de trend is in andere grote steden vergelijkbaar, blijkt uit de cijfers van AirDNA. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeide het aantal actief verhuurde woningen sinds februari vorig jaar tussen de 50 en 70 procent.

Verhuur via Airbnb stond de afgelopen jaren zwaar onder druk. Niet alleen bracht de coronapandemie het internationale toerisme een zware klap toe, de gemeente Amsterdam voerde ook maatregelen in om de overlast door toerisme te beperken. Vooral een gemeentelijke registratieplicht voor vakantieverhuurders had een enorm effect. Toen deze in 2021 werd ingevoerd, verwijderde Airbnb in een dag 13.000 advertenties, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Amsterdam beperkte in 2019 ook het maximale aantal nachten dat een woning verhuurd kan worden tot 30 per jaar.

‘Het is nu echt vakantieverhuur, dat zakelijke businessmodel is echt weggevallen’
Ben Allouch, BNBManager

Kenners zeggen dat de markt door dit ingrijpen van de gemeente van karakter is veranderd: grote spelers hebben plaatsgemaakt voor kleine verhuurders. 'Het is nu echt vakantieverhuur - mensen gaan een paar weken weg en zetten hun huis dan op Airbnb', zegt Ben Allouch, eigenaar van BNBManager. Eerder domineerden partijen die een woning doorlopend verhuurden. 'Dat zakelijke businessmodel is echt weggevallen'.

Lees ook | Al 100.000 claims restitutie servicekosten Airbnb

Veel tussenpersonen hebben zich daarom ook teruggetrokken uit de markt, zegt Ben Allouch. 60DAYS doet uitsluitend nog langetermijnverhuur en BNBManager richt zich sinds een jaar exclusief op hotels en shortstay. 'Maar ik krijg elke dag nog vragen van woningeigenaren die willen verhuren.'

Gemeenteraad vreest fraude met woningen

VIDEO: Waarom hotels een comeback maken
How It Happened

Lian Heinhuis, fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam, zegt te zijn geschrokken van de nieuwe cijfers. 'Airbnb begon als een sympathiek concept en is uitgegroeid tot iets problematisch waar we als gemeente ondanks de regelgeving weinig grip op hebben', zegt Heinhuis.

‘Airbnb begon als een sympathiek concept en is uitgegroeid tot iets waar we weinig grip op hebben’
Lian Heinhuis, PvdA

De PvdA'er vraagt zich af of de snelle stijging van het aantal geadverteerde huizen wellicht ook duidt op 'oneigenlijk gebruik' zoals de verhuur van woningen voor langere tijd dan de toegestane 30 dagen. 'Airbnb wil daar geen openheid van zaken over geven', aldus Heinhuis.

Lees ook | Zo reguleren de wereldsteden Airbnb

De hoofdstedelijke PvdA pleit samen met GroenLinks daarom in navolging van New York voor een verbod op de verhuur van gehele woningen. Verhuurders zouden alleen een slaapplek mogen aanbieden zolang ze zelf in de woning aanwezig zijn. De linkse fracties vroegen het stadsbestuur vorige maand al de mogelijkheid van een dergelijke maatregel te verkennen.

Of dit juridisch haalbaar is valt te bezien. De Raad van State veegde meermaals de vloer aan met Amsterdams Airbnb-beleid. In mei plaatste het rechtscolleges grote vraagtekens bij de mogelijkheid een verbod in te voeren. Ook werd in 2020 een boete die een verhuurder kreeg opgelegd ongedaan gemaakt.

Reactie Airbnb

VIDEO: Zo gemakkelijk fraudeer je met Airbnb (en verdien je dik 1500 euro in 12 uur)
AT5

Een woordvoerder van Airbnb laat in een reactie per mail weten dat zijn bedrijf 'een goed trackrecord' heeft waar het samenwerken met overheden betreft. 'Eerlijke, verstandige regels voor korte-termijn verhuur', zijn hierbij het doel.

'Airbnb houdt zich in Amsterdam gewoon aan de regels. Alleen advertenties voor geregistreerde woningen zijn toegestaan of van partijen die een vrijstelling genieten', aldus de woordvoerder. Het bedrijf investeert in technische systemen die fraude moeten opsporen en voorkomen.

Vakantieverhuur is 'economische gezien een reddingsboei voor veel Nederlandse mensen', schrijft Airbnb. Zo'n twintig procent van alle Nederlandse Airbnb-verhuurders zegt dat het extra inkomen hen helpt bij het betalen van de kosten van hun eigen woning en levensonderhoud.

Airbnb onderschrijft dat veel verhuurders naar het platform zijn teruggekeerd sinds 2021. Volgens het bedrijf gaat het vooral om kleine spelers die na de invoering van de registratieplicht in coronatijd hun activiteiten op het platform tijdelijk gestaakt hadden.


Deel dit artikel

VIDEO: Airbnb is Getting DESTROYED in 4, 3, 2, 1.. 👇
Sean Rakidzich

Gerelateerde artikelen

VIDEO: Airbnb JUST Changed EVERYTHING - 2024 Update
Sean Rakidzich

Sources


Article information

Author: Jose Morris

Last Updated: 1704661082

Views: 1057

Rating: 3.5 / 5 (72 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jose Morris

Birthday: 1986-01-15

Address: 595 Sarah Hill, South Jennifer, NY 97896

Phone: +4385173086552726

Job: Article Writer

Hobby: Pottery, Camping, Kite Flying, Coin Collecting, Backpacking, Fishing, Sewing

Introduction: My name is Jose Morris, I am a persistent, striking, treasured, enterprising, fearless, unyielding, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.