header banner
Default

Kan Cardano de waarde bereiken die Ethereum heeft? - BLOX | Nieuws


In 2021 brak Cardano definitief door en leek het zelfs een kanshebber om Ethereum in te halen. Dat is niet gebeurd en op dit moment heeft Ethereum een veel hogere marktkapitalisatie en een hogere koers per munt in vergelijking met Cardano.

In dit artikel gaan we in op de vraag of Cardano ooit net zo veel waard kan worden als Ethereum en wat er moet gebeuren om dat te bereiken.

Wat is Cardano en wat is Ethereum?

VIDEO: Institutions choose Cardano over Ethereum: Here's why
Crypto Crow

Cardano en Ethereum mogen dan wel concurrenten zijn, ze hebben ook veel gemeen. Voordat Charles Hoskinson Cardano in 2015 startte, was hij een van de grondleggers van Ethereum.

Het doel van Cardano is om een schaalbare en veilige blockchain te bieden voor de ontwikkeling van decentrale applicaties en smart contracts. Dat lijkt verdraaide veel op waar Ethereum mee bezig is. Het voordeel van Ethereum is dat het een paar jaar ouder is, waardoor er veel meer op gebouwd is. Zo kwam de altcoinhype tijdens de bullrun van 2017 voornamelijk van projecten op Ethereum.

Waarom heeft Ethereum een hogere waarde dan Cardano?

VIDEO: Big Institutions choosing Cardano over Ethereum - Here's why!
Cardano News

Op dit moment heeft Ethereum een marktkapitalisatie van 202 miljard euro en is de Ethereum koers 1.689,17 euro. Cardano heeft daarentegen een marktkapitalisatie van 12 miljard euro en de koers van Ada is ongeveer 0,35 euro.

Ethereum heeft echter ook meer ontwikkeling en gebruik in de crypto-community. Het platform heeft een breed scala aan toepassingen en smart contracts die door bedrijven en ontwikkelaars worden gebruikt, waardoor er meer vraag is naar de cryptocurrency.

Staking op Cardano en Ethereum

VIDEO: “Cardano Will Become BIGGEST Crypto in the World” | How Much Will 1 ADA Be Worth?
Altcoin Daily

Beide coins kunnen gestaked worden door gebruikers. Op Ethereum worden op dit moment 19 miljoen ETH gestaked, die een waarde hebben van ongeveer 32 miljard euro. Op het netwerk van Cardano worden 23 miljard ADA gestaked, deze zijn samen 8 miljard euro waard. Maar liefst 65% van alle ADA is vastgezet door de community.

Kan Cardano net zo veel waard worden als Ethereum?

VIDEO: Wat is Cardano (ADA) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Het is zeker mogelijk dat Cardano ooit net zo veel waard wordt als Ethereum. Het platform heeft al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt en een goed eerste kwartaal achter de rug.

Zo is Aiken gelanceerd, een nieuwe, simpelere programmeertaal. Dit zal naar verwachting meer ontwikkelaars en bedrijven aantrekken om het platform te gebruiken, wat zou kunnen bijdragen aan een stijging van de waarde van de munt.

Maar op dit moment heeft Ethereum een grote voorsprong, op vrijwel elk gebied. Kijk bijvoorbeeld eens naar de NFT-statistieken. Ethereum staat met stip bovenaan, en Cardano heeft nog niet eens 1/100e van het volume.

Hoe kan Cardano net zoveel waard worden als Ethereum?

VIDEO: Cardano, Ethereum, XRP - 10X portfolio approach
Cardano News

Er zijn verschillende dingen die moeten gebeuren voor Cardano om net zo veel waard te worden als Ethereum. Ten eerste moet het platform meer ontwikkelaars en gebruikers aantrekken. Dit kan worden bereikt door de ondersteuning van smart contracts en decentrale applicaties te blijven verbeteren en door partnerships aan te gaan met bedrijven.

Cardano moet een eigen smoel krijgen en zich beter onderscheiden van andere blockhains. Het platform moet blijven innoveren en nieuwe functies en mogelijkheden introduceren.

Maar realistisch gezien, vrijwel alle data lijken in het voordeel van Ethereum. Er is echter een factor waar we nog geen rekening mee hebben gehouden. Het verschil tussen hoe goed Charles Hoskinson marketing inzet om hype te creëren rond Cardano, en hoe slecht Vitalik Buterin (oprichter Ethereum) daar in is.

Als er weer een bullrun komt en Hoskinson weet de massa te bereiken met zijn mooie praatjes, en nieuwe investeerders worden verblind door dollartekens, dan is alles mogelijk. Ja, zelfs dat Cardano zijn eeuwige rivaal Ethereum in kan halen.

Sources


Article information

Author: Matthew Morrison

Last Updated: 1698398041

Views: 1163

Rating: 3.8 / 5 (37 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Morrison

Birthday: 2017-01-27

Address: 9415 Brandon Falls Apt. 875, North Kathrynmouth, KY 42921

Phone: +4350024179505936

Job: Archaeologist

Hobby: Skateboarding, Photography, Chess, Rowing, Singing, Scuba Diving, Stargazing

Introduction: My name is Matthew Morrison, I am a Determined, risk-taking, radiant, intrepid, clever, striking, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.