header banner
Default

Cryptomarkten kunnen worden gestimuleerd als er een schaarste aan bitcoins optreedt


Pim Brasser

Pim Brasser

Sam Bankman-Fried leidde de cryptowinter in toen zijn miljardenbeurs FTX van de ene op de andere dag omviel. Hij wordt ervan verdacht met klanttegoeden villa's en luxe jachten te hebben gekocht, en kan jaren achter de tralies verdwijnen.
Sam Bankman-Fried leidde de cryptowinter in toen zijn miljardenbeurs FTX van de ene op de andere dag omviel. Hij wordt ervan verdacht met klanttegoeden villa's en luxe jachten te hebben gekocht, en kan jaren achter de tralies verdwijnen. Foto: Michael M. Santiago/ANP

Lees direct het artikel

VIDEO:

Gratis proberen

VIDEO:

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: William Fritz

Last Updated: 1698106322

Views: 710

Rating: 4 / 5 (99 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: William Fritz

Birthday: 1940-05-16

Address: 394 Herman Bridge, Sanchezchester, DC 63300

Phone: +4257857204023843

Job: Librarian

Hobby: Raspberry Pi, Skiing, Metalworking, Kite Flying, Fishing, Painting, Dancing

Introduction: My name is William Fritz, I am a Determined, unyielding, ingenious, audacious, vibrant, unreserved, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.