header banner
Default

BREAKING: Amerikaanse rente zal niet worden verhoogd, en de koers van Bitcoin blijft stabiel


De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) heeft er vandaag voor gekozen om de rente onveranderd te laten op de range van 5,25 tot 5,50 procent. Hiermee komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan de meest agressieve rentecampagne uit de geschiedenis en is dit de rente die het voor elkaar moet krijgen om de inflatie terug te brengen tot de gewenste 2,0 procent.

We gaan hierna dieper in op de beleidskeuze van de Amerikaanse centrale bank en natuurlijk de impact daarvan op de bitcoin koers.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

De onderbouwing

VIDEO:

Volgens de Federal Reserve is er nog geen reden om de rente te verlagen en 12 beleidsmakers van de centrale bank verwachten nog één renteverhoging, terwijl 7 beleidsmakers geen renteverhogingen meer voorzien.

De inflatie zal volgens de Federal Reserve op 2,6 procent eindigen in 2024. Helaas is de verwachting dus wel dat de rente nog relatief lang op dit verhoogde niveau blijft, ook om die inflatie verder omlaag te tikken.

Tenzij we natuurlijk een recessie krijgen, maar ook dat zal voor bitcoin geen goed nieuws zijn.

Wat betekent dit voor de bitcoin koers?

VIDEO:

De eerste reactie van bitcoin is niet positief en dat lijkt het gevolg van de mededeling van de Federal Reserve dat de rente nog relatief lang op dit verhoogde niveau blijft; althans zo lijkt het op dit moment.

Uiteindelijk hangt de impact van het beleid van de Federal Reserve op de bitcoin koers grotendeels af van hoe lang het duurt voordat de inflatie terug is op de gewenste 2,0 procent. Gezien de huidige ontwikkeling van de inflatie kan dat nog relatief lang duren.

De Amerikaanse consumentenprijsindex stond op 3,0 procent, maar is inmiddels weer opgeklommen tot 3,7 procent. Met name als gevolg van de hoge olieprijzen.

Ondanks dat de rente momenteel al relatief hoog ligt, ziet de markt momenteel nog een kans van ongeveer 40 procent op een nieuwe renteverhoging in 2023 (zie vergadering van 13 december in de bovenstaande grafiek).

Voor 13 december is er volgens de markt een kans van 34,1 procent op een rente van 5,50 – 5,75 procent ene een kans van 4,4 procent op een rente van 5,75 – 6,00 procent.

Wat dat betreft kan het dus zomaar zijn dat de Amerikaanse centrale bank als gevolg van het uit de hand lopen van de inflatie opnieuw met een renteverhoging komt.

Sources


Article information

Author: Brittney Ramirez

Last Updated: 1697844722

Views: 727

Rating: 3.7 / 5 (62 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brittney Ramirez

Birthday: 1914-05-04

Address: 8704 Charles Brooks Suite 317, Darlenemouth, MO 47960

Phone: +4752201667063162

Job: Dental Hygienist

Hobby: Skydiving, Arduino, Snowboarding, Tennis, Meditation, Fishing, Calligraphy

Introduction: My name is Brittney Ramirez, I am a vibrant, unwavering, striking, Colorful, dazzling, transparent, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.