header banner
Default

2023 yılında benzin ve motorinin fiyatları


Table of Contents

  Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

  MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

  Gece yarısı itibarıyla motorinde 1 lira 57 kuruş, benzin grubunda da 67 kuruş indirim geldi.

  Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 liradan satılıyor.

  Benzinin litresi ise ortalama 35,09 satılıyor.

  AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

  Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

  Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

  Sources


  Article information

  Author: Sandra Monroe

  Last Updated: 1699965003

  Views: 1249

  Rating: 5 / 5 (89 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sandra Monroe

  Birthday: 1988-05-25

  Address: 34765 Dominguez Port Apt. 557, New Saraburgh, MO 32614

  Phone: +4539186681109972

  Job: Mechanical Engineer

  Hobby: Archery, Juggling, Rowing, Geocaching, Sculpting, Poker, Painting

  Introduction: My name is Sandra Monroe, I am a resolved, striking, Open, ingenious, honest, talented, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.